"ONDER DE ZODEN"

"ONDER DE ZODEN"

Water, elektriciteit, olie, gas, glasvezel en rioleringen zijn enkele vormen van ondergrondse infrastructuur waarmee we wel eens in aanraking komen. De straat ligt open, parkeren kan even niet voor de deur en de kinderen lopen bakken met zand het huis in.
Zonder dit stukje techniek bijvoorbeeld geen drinkwater, geen internet of verwerking van onze dagelijkse afvalstromen. Veelal lijkt het werk puur en alleen te bestaan uit een geul graven, leiding erin, aansluiten en klaar. De praktijk is wezenlijk anders.

Graven in de grond is complex. Wat ligt er in de grond en waar (precies)? Meten is een essentieel aspect. Met het huidige GPS is plaats bepalen eenvoudiger dan 30 jaar terug. Veel is niet of niet exact geregistreerd. Schade aan leidingwerk is daarom nog steeds bijna een dagelijks gebeuren, gelukkig meestal zonder grote gevolgen.

On(der)bekend
De aanleg in de straat van de kabel voor de televisie of een riolering is nog te bevatten maar voor vele is het volledig onbekend dat tussen Rotterdam, Moerdijk, Vlissingen en Antwerpen een “buizenleidingstraat” ligt van 80km en ruim 100 meter breed! In dit traject ligt in totaal 1400 km aan buisleidingen, 5000 km aan kabels variërend in diameter van 40mm (glasvezel) 1,25 meter gasleidingen en 1750mm voor betonnen transportleidingen. In dit traject is zelfs een servicetunnel gebouwd (onder het Hollandsch Diep) van 4 meter doorsnede en bijna 2 km lengte. Deze “leidingstraat” is geoptimaliseerd aangelegd. De buisleidingstraat is een uitzonderlijk voorbeeld van een flink traject maar slechts een slechts een fractie van alle aanwezige leidingen in Nederland.

De aanleg van kabels en leidingen is werken in een bord spaghetti onder een dikke laag saus. Je kunt niet zomaar een schep in de grond zetten. Je vraagt en levert informatie aan bij KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) welke alle “ondergrondse” informatie verzamelt en beheert.
Bij het aanleggen van een kabel van Tilburg naar Utrecht krijg je te maken met andere kabels, leidingen, rivieren, dijken, bouwwerken, wegen en spoorlijnen welke “in de weg” liggen. Je moet er omheen, bovenlangs of onderdoor en alles moet gewoon blijven functioneren. Er moet zelfs worden nagedacht over mogelijke blindgangers uit WOII.

Naast het graven van een ouderwetse geul worden leidingen (gestuurd) geboord, kabels getrokken of over korte afstanden geschoten met een grondraket.
De aanleg en het onderhoud van deze werken vergen veel uitzoekwerk, oplossingen, werkvoorbereiding en planning. Een zeer interessant vakgebied dat je niet in de schoolbanken leert.

Wil je meer weten over ondergrondse infra, de buisleidingenstraat of werken in deze sector, bel dan met TechNICHE: 010-7661000
TechNICHE heeft verschillende opdrachtgevers welke in diverse stadia werken in ondergrondse infra. Van ontwerp (met CivilCAD en Smallworld) tot en met de realisatie. Deze vaklieden hebben voornamelijk een civiel technische achtergrond.