"OVERLOADED"

"OVERLOADED"

Constructeurs hebben genoeg mogelijkheden om over te praten. De heren zijn verantwoordelijk voor het rekenwerk om bouwwerken staande te houden, om dit te realiseren worden constructies van hout, glas, staal of beton met een veiligheidsfactor ontworpen.

Bij normaal gebruik mag er niets verkeerd gaan. Wanneer de omgevingsfactoren of het gebruik van een bouwwerk wijzigen kan de constructie in gevaar komen. Toename van verkeer of een zwaardere asbelasting kan al tot problemen leiden. Lang geleden werd de volgende vraag gesteld aan een ingenieursbureau: “Kunnen wij op deze vloer een vrachtwagen parkeren?” Het betrof hier een kantoorpand met een showroom. De aanhoorder in kwestie kon niet direct een antwoord geven maar stelde wel de vraag: “Hoezo?” De vrachtwagen stond er al, zo bleek.

De afgelopen weken waren er diverse voorvallen met constructies: een ingestorte brug in Italië en problemen met parkeergarages in Almere en Wormerveer. Honderden experts en leken hebben direct een mening paraat, heel bijzonder!

Naïef zijn de reacties van onze autoriteiten.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat zei doodleuk naar aanleiding van Genua over de staat van de Nederlandse bruggen: “Zodra er ergens iets wordt gesignaleerd, worden er direct maatregelen genomen.” Hiermee wordt de suggestie gewekt: “geen zorgen, hier is alles veilig”. Echter, buiten het onlangs verschenen rapport (april 2018) zijn er reeds in 2014 en 2015 rapporten verschenen waarin Bouwend Nederland en Rijkswaterstaat honderden gevallen aangeven van (ernstig) achterstallig onderhoud aan bruggen en viaducten in Nederland! Niet lang geleden moest het vrachtverkeer nog omrijden bij de Merwedebrug vanwege haarscheuren.

Bovengenoemd bracht mij bij een dilemma. Parkeergarages worden, zo heb ik mij laten vertellen, doorgerekend met een vloerbelasting van 2 kilonewton (± 204 kg) per vierkante meter. Met de komst van andere type auto’s zoals hybride en volledig elektrische auto’s neemt het gewicht van het voertuig met wel 50% toe, een Tesla Model X weegt ruim 2500 kg!!

1 Tesla zal het verschil niet maken, maar wanneer over 5 jaar garages vol staan met emissievrije heilige koeien met zware batterij-pakketten, hebben we dan nu al te maken met een achterhaalde veiligheidsfactor?