"PAS" op de plaats

"PAS" op de plaats

Natuurlijk moeten we zuinig zijn op onze natuur en onze omgeving. Dat is niet gebonden aan landsgrenzen. De gehele EU (wereld) moet daarin een stap maken.

Nederland is "terecht" op haar vingers getikt wat betreft stikstof (ammoniak). Onze veestapel is veel te groot.

Bijzonder is dat "de uitspraak van de Raad van State) gevolgen heeft voor alle sectoren in onze economie.

Het probleem moet bij de bron worden aangepakt (boeren/ zware industrie). De overige branches zullen mee moeten werken aan verdere reductie van uitstoot.

Laatste Nieuws