Kwaliteit

Het VCU certificaat

TECHNICHE wordt ieder jaar VCU gecertificeerd. Wij willen daarmee nog beter de veiligheid en gezondheid op de werkplek van onze medewerkers en zijn omgeving waarborgen. Onze medewerkers worden, waar nodig, direct bijgeschoold voor bijvoorbeeld VCA Basis of VCA voor Leidinggevenden.

ISO 4400-1

TECHNICHE wordt tweemaal per jaar door een externe en onafhankelijke partij gecontroleerd op haar bedrijfsvoering. Ons maatschappelijk verantwoord ondernemerschap wordt beoordeeld op administratieve, contractuele, fiscale en sociale punten.

SNA-keurmerk

TECHNICHE voert het SNA-keurmerk. Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Zonder dit keurmerk loopt uw bedrijf het risico dat u aansprakelijk kan worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt. Lees meer op: www.normeringarbeid.nl