Privacy Policy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

TECHNICHE kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van TECHNICHE en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan TECHNICHE verstrekt. TECHNICHE kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Bij het invullen van een door ons aan u toegestuurde vragenlijst vragen wij u persoonlijk om toestemming voor het verwerken van deze aanvullende gegevens.

WAAROM TECHNICHE bv GEGEVENS NODIG HEEFT

TECHNICHE verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen of informeren indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent.

TECHNICHE zal uw persoonsgegevens (uitsluitend intern) gebruiken voor het actief of passief monitoren van carrière mogelijkheden welke mogelijk aansluiten bij uw ervarings- en ambitieprofiel.

HOE LANG TECHNICHE bv GEGEVENS BEWAART

TECHNICHE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Indien uw gegevens worden verwerkt dan worden deze 10 jaar bewaard. In overleg / met uw toestemming wordt dit verlengd.

DELEN MET ANDEREN

TECHNICHE verstrekt uitsluitend uw persoonsgegevens alléén aan derden* indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van TECHNICHE worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. TECHNICHE gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

TECHNICHE maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van TECHNICHE bij Google zoekresultaat-pagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan TECHNICHE te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. TECHNICHE heeft hier geen invloed op. TECHNICHE heeft Google geen toestemming gegeven om via TECHNICHE verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@techniche.eu. TECHNICHE zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

TECHNICHE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van TECHNICHE maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door TECHNICHE verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met TECHNICHE op via info@techniche.eu.

Techniche.eu is een website van TECHNICHE bv en is als volgt te bereiken:

Adres: Kanaalweg 33-35, 2903 LR Capelle aan den IJssel
Telefoon: +31 10 766 1000
Email: info@techniche.eu
KvK: 24495865

*Bij het aangaan van een (contractuele) samenwerking worden uw gegevens mogelijk gedeeld met:

Overig