Privacy Policy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

TechNICHE bv kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van TechNICHE bv, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan TechNICHE bv verstrekt. TechNICHE bv kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

WAAROM TechNICHE bv GEGEVENS NODIG HEEFT

TechNICHE bv verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

TechNICHE bv zal uw persoonsgegevens (uitsluitend intern) gebruiken voor het actief of passief monitoren van carrière mogelijkheden welke mogelijk aansluitend bij uw ervarings/ ambitieprofiel.

HOE LANG TechNICHE bv GEGEVENS BEWAART

TechNICHE bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Mochten uw gegevens worden verwerkt dan worden deze twee jaar bewaard. In overleg/ met uw toestemming wordt dit verlengd.

DELEN MET ANDEREN

TechNICHE bv verstrekt uitsluitend uw persoonsgegevens alléén aan derden* indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van TechNICHE bv worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. TechNICHE bv gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

TechNICHE bv maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van TechNICHE bv bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan TechNICHE bv te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. TechNICHE bv heeft hier geen invloed op. TechNICHE bv heeft Google geen toestemming gegeven om via TechNICHE bv verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@techniche.eu. TechNICHE bv zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

TechNICHE bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van TechNICHE bv maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door TechNICHE bv verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met TechNICHE bv op via info@techniche.eu.

Techniche.eu is een website van TechNICHE bv. TechNICHE bv is als volgt te bereiken:

Adres: Schorpioenstraat 298, 3067 KW te Rotterdam
Telefoon: +31 10 789 78 50
Email: info@techniche.eu
KvK: 24495865

*Bij het aangaan van een (contractuele) samenwerking worden uw gegevens mogelijk gedeeld met:

Overig